User Profile

Rees Hession

Bio Statement

Hoewel het altijd gaat om ernstige psychische problemen die het dagelijks leven flink verstoren, is ook hier ons uitgangspunt dat we de zorg zoveel als mogelijk in de thuissituatie bieden. Ook bieden wij specialistische zorg aan mensen met een licht verstandelijke beperking én mensen achieved niet-aangeboren hersenletsel die daarnaast ook psychiatrische problemen hebben. Zo ben ik als diëtist verbonden aan drie verloskundigenpraktijken, waar ik zwangere vrouwen begeleid bij al hun voedingsvragen.

My splendid blog 8084