Golston, Chris, California State University Fresno, United States